ممکن است که شما در کمتر از یک تا سه ماه مواردی که مد نظرتان بوده است را به سرانجام برسانید اما در اکثر موارد مُراجعین با کُوچ های خود به طور میانگین حدود ۹ ماه باقی می مانند ( ICF 1998 )
ضمناً ممکن است که شما یک برنامه کُوچینگ با فشردگی کمتری را بعد از به انجام رساندن کارهای اصلی تان و با بازه یِ بررسی بلند مدت تری مثل یک بار در ماه با  کُوچ خود حفظ کنید.

بسته به وضعیت مورد انتظار شما نسبت به وضعیت حال حاضرتان و همچنین گستردگی موضوعات، کیفیت و کمیت تغییرات مورد نیاز مدت زمان همکاری و استفاده از خدمات کُوچینگ متغییر خواهد بود اما حسب بررسی، شناسایی و تعیین قطعی هر موضوع جهت کار با یک  کُوچ به طور میانگین مدت زمانی مشابه خروجی تحقیقات فدراسیون بین المللی کوچ ( ICF 1998 ) به خود اختصاص خواهد داد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل منتشر نخواهد شد .فیلد های ستاره دار ضروری می باشد