مُدل های بسیار متنوعی از کُوچینگ وجود دارد اما در این بخش صرفا بررسی مختصری از سه ویژگی اصلی برای تمامی مُدل های کُوچینگ  آمده است؛

به گفته اُ.کانُور و لاجِس با وجود تنوع، سه ویژگی اصلی برای همه یِ مُدل های کُوچینگ وجود دارد؛

۱- حمایت از شما و هدایت توجه شما

کُوچ شما بزرگترین حامی شما است و کار او به جای دستور کار خودش به اهداف و ارزش های شما بستگی دارد. او توجه شما را با طرح پرسش هایی همانند یک چراغ قوه هدایت می کند و نور را به مناطقی که معمولاً خودتان نمی بینید می اندازد.

۲- دادن معنی به چیزی که شما می گویید به شیوه ای که فراتر از تفکر شما است

کُوچ شما چشم انداز متفاوت و کارآمد تری را بازتاب می دهد تا به شما در ایجاد استراتژی ها، عادت های جدید و آغاز تغییرات اولیه کمک کند.

۳- کمک به شما جهت انجام اقدامات عملی

نهایتاً  کُوچ شما کمک می کند تا دیدگاه جدیدتان را به یک برنامه عملیاتی قابل اقدام تبدیل کنید چراکه  کُوچینگ بسیار راهِ حل محور و اقدام عملی در بطن آن است.

برنامه عملی ای که با کمک  کُوچ شما طراحی شده و توسعه پیدا می کند، همیشه سازنده تر از آن برنامه ای است که شما به تنهایی آن را تدوین می کنید به دلیل آنکه عادات قدیمی شما در آن وجود ندارد و البته پُر واضح است که انجام اقدامات عملی به شیوه های قدیمی نتایج در خورِ انتظاراتِ جدیدتان را ایجاد نخواهد کرد.
با کمک هدایت توجه شما توسط  کُوچ تان و خلق دیدگاه های جدید می توانید، مراحل عمل واقع گرایانه و خلاقانه تری را تجربه کنید.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل منتشر نخواهد شد .فیلد های ستاره دار ضروری می باشد