۱ کُوچینگ زندگی

کُوچ شما ممکن است در یک یا چند زمینه یِ خاص تخصص داشته باشد اما او حتماً در زمینه های عمومی زندگی و تکنیک های کُوچینگ مرتبط مهارت خواهد داشت.

کُوچینگ زندگی  به شما کمک می کند تا بر روی مواردی کار کنید که توازن بیشتری به دست آورده، شادی و موفقیت را به زندگی خود بیاورید.

به همین خاطر، شما ممکن است که برای بهبود جنبه های مختلف زندگی خود و ایجاد تعادل و توازن بیشتر در آن بر روی زمینه هایی مانند مدیریت استرس، اعتماد به نفس، مدیریت زمان، مهارت های سازماندهی، تعیین هدف، تعادل بین زندگی شخصی و زندگی حرفه ای، مهارت های بین فردی و … کار کنید.

۲–  کُوچینگ تندرستی ، سلامت، تناسب اندام و سلامت روان 

چنین کُوچی با این زمینه های تخصصی بر روی بهبود و توسعه یِ به زیستی شما تمرکز خواهد کرد و به همین دلیل ممکن است به شما در ایجاد استراتژی های کاهش وزن و یا فُرم دهی اندامتان، یافتن شیوه هایی برای مدیریت و بهبود شرایط مواجهِ با یک بیماری و بکارگیری روش هایی جهت کاهش استرس و افزایش نشاط کمک کند.

۳–  کُوچینگ رابطه ، کُوچینگ ( دوست یابی / شریک یابی )

کُوچ رابطه ، به شما در ایجاد روابط موفق تر در زندگی تان کمک خواهد کرد.

در این زمینه شما می توانید با کُوچ رابطه یِ خود به صورت چهره به چهره کار کنید و یا با شریک زندگی تان فرآیند کُوچینگ را طی کنید.

حتی ممکن است که برای بهبود ارتباطات، توسعه یِ استراتژی های ارتباطی بهتر، ایجاد یک رابطه یِ دوستانه تر و یا افزایش صمیمیت کار کنید.

زمینه یِ مرتبط با کُوچینگ ( دوست یابی / شریک یابی ) پیش از هر چیز کمک به شما در جهت جذب شریک زندگی تان است.

این کُوچ با شما در غلبه بر کمرویی، نزدیک شدن به افرادی که به آنها علاقمند هستید و یا انتخاب همسر مناسب تان کار می کند.

۴ کُوچینگ  ( روحی / معنوی  )

این برنامه یِ  کُوچینگ می تواند بر محور یک اعتقاد مذهبی خاص متمرکز شود، مانندکُوچینگ  اسلامی، کُوچینگ مسیحی و … و یا بُعد گسترده تری را در نظر گرفته، بر روی هماهنگی شما با طبیعت معنوی تان کار کند.


۵–  کُوچینگ خانواده و کُوچینگ والد گری ( فرزند پروری )

کُوچینگ خانواده به شما کمک خواهد کرد تا پویایی سالم و شاد خانوادگی ایجاد کنید.

شما ممکن است که در بهبود ارتباطات و نحوه یِ صحیح مواجهِ با اختلافات و تقویت روابط خانوادگی کار کنید.

کُوچینگ والدگری ( فرزند پروری ) به شما کمک می کند تا منابع خود را برای کار پُر چالش و ارزشمند پدر و مادر بودن بهبود و توسعه دهید.

والدگری ( فرزند پروری ) بدون یک شبکه یِ پشتیبانی خوب، دچار خلاء قابل توجهی در نحوه یِ عملکرد صحیح می شود و یک کُوچ والد گری ( فرزند پروری ) کمک می کند تا این خلاء را پُر کند، کسی که همواره در کنار شما و مشوق کسب موفقیت هایتان و حامی شما برای غلبه بر مشکلات پیش آمده است.

۶–  کُوچینگ ارتباطات و کُوچینگ خلاقیت

کُوچینگ ارتباطات به شما کمک می کند تا بر موانع موجود جهت بروز توانایی هایتان غلبه کنید و با اعتماد به نفس بیشتر و هویت شفاف تری خود را بیان کنید.

زمینه یِ مربوط به کُوچینگ خلاقیت کمک به شما در بهره برداری از خلاقیت درونی تان و غلبه بر موانع سد راه این بهره برداری است.

۷–  کُوچینگ شخصیت

یک کُوچ شخصیت ، با شما در خصوص تعیین و بکار بستن استراتژی های موثر جهت ایجاد یک تأثیر مطلوب و پایدار از شما در جامعه و در تمام زمینه های زندگی شما کار خواهد کرد.

۸–  کُوچینگ بازنشستگی

کُوچ بازنشستگی شما می تواند قبل و یا بعد از بازنشستگی با شما کار کند.

پیش از بازنشستگی، خوب است تا در مورد اینکه آیا بازنشستگی گزینه یِ مناسبی برای شما هست یا خیر و همچنین تنظیم برنامه یِ هدفمند بازنشستگی از خدمات چنین کوچی استفاده کرد.

پس از بازنشستگی، این کُوچ می تواند به شما در خصوص روش های موفقیت آمیز مواجهِ با تغییراتی که بازنشستگی با خود به همراه دارد ( مانند تغییرات در دایره یِ دوستان، تغییر در میزان درآمد و … ) و همچنین ایجاد سبک زندگی بازنشستگی مطلوبتان کمک کند.

 


۹ کُوچینگ حرفه/کار

هر چند که در اکثریت متن های فارسی از این مدل کُوچینگ به کُوچینگ شغلی نام برده شده است اما بنا به ماهیت متفاوت کار و شغل و برپایه هویت حقیقی این حرفه که همانا اولویت رسالتی اش هدایت افراد به حرفه و کار متناسب با آرزوها، اهداف، ویژگی های فردی، علاقمندی ها و استعداد های متناظر با فعالیتی است که از آن به کار و حرفه اشان یاد خواهند کرد، تعادل بین  شغل و کار و همچنین زندگی حرفه ای و شخصی اشان در اولویت های بعدی قرار خواهند گرفت و به همین خاطر صحیح تر به نظر می رسد که از آن به کُوچینگ حرفه/کار نام ببریم.

کُوچینگ حرفه/کار می تواند به شما در ایجاد استراتژی های مثبت به منظور پیدا کردن  حرفه و کاری که واقعاً به آن علاقمند هستید و درواقع هویت زندگی حرفه ای تان را تشکیل می دهد کمک کند.

کُوچ حرفه/کار به شما برای نحوه یِ صحیح عملکرد حرفه ای تان تا کسب ارتقاء مورد نظرتان در محیط کاری که در آن به فعالیت مشغولید و همچنین کشف و عملیاتی کردن فعالیت هایی که موجب برقراری توازن و تعادل بیشتر بین زندگی حرفه ای  و شخصی تان می شود و دیگر مسائل مرتبط کمک خواهد کرد.

۱۰–  کُوچینگ کسب و کار 

ممکن است که شما علاقمند به راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا ایجاد تغییرات، اصلاحات و تعدیلات در کسب و کار فعلی تان باشید.

یک کُوچ کسب و کار، به شما برای راه اندازی یک کسب و کار موفق، بهبود فرآیند های کاری، ساختن تیم های موفق، افزایش بهره وری کارکنان ، ایجاد شیوه های کسب و کار موثر تر و … کمک می کند.

 


۱۱–  کُوچینگ رهبری، کُوچینگ عملکرد

کُوچینگ رهبری، همه یِ آنچه را که شما ممکن است برای موفقیت در موقعیت رهبری خود نیاز داشته باشید را در بر می گیرد، با تسلط بر استراتژی های موفقیت آمیز رهبری  و تغییر دادن آنهایی که مخالف ارزش آفرینی هستند.

کُوچینگ عملکرد، به شما در دستیابی به اهداف عملکرد کمک می کند، بدین صورت که در تمام جنبه هایی که سرمایه گذاری کرده اید به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنید.

۱۲–  کُوچینگ اجرایی

کُوچینگ اجرایی، سلاح مخفی شرکت های با عملکرد بالا است.

یک کُوچ اجرایی، با مدیران، رهبران تیم و مدیران اجرایی شرکت به منظور بهبود رهبری، استراتژی های مدیریت، عملکرد شرکت و از این دست کار می کند.


۱۳ کُوچینگ با رویکرد برنامه ریزی عصبی کلامی، تکنیک های رهایی ذهن و خواب مغناطیسی

برنامه ریزی عصبی کلامی یا ( NLP: Neuro Linguistic Programming ) مجموعه ای از ابزارها برای به حداکثر رساندن  موفقیت، بهره وری و شادی مردم است.

استفاده کنندگان این تکنیک ها، ضمن بررسی و بکار بستن زبان و الگوهای رفتاری افراد موفق از این توانایی برخوردار می شوند تا این رفتارها را به عادت های نهادینه شده در درون خود تبدیل کرده، همان عملکرد را بدست آورند.

آنها همچنین بواسطه یِ این تکنیک ها موفق می شوند تا الگوهای رفتاری نادرست و غیر موثر خود را کنار بگذارند.
کُوچ هایی که با این زمینه یِ تخصصی خدمات ارائه می دهند به شما در رسیدن به اهدافتان و همچنین حذف باورها و رفتارهای محدود کننده تان بوسیله یِ اثر بخشی هرچه بیشتر و با ارزش افزوده یِ بالاتری از بکار گیری تکنیک های مرتبط کمک خواهند کرد.

تکنیک های رهایی ذهن یا ( EFT: Emotional Freedom Techniques ) با استفاده از اصول طب فشاری عمل می کند.

متخصصان مربوطه، با ضربه زدن بر روی نقاط خاصی از صورت و دستان شما به آزاد سازی احساسات بی فایده و مخربتان کمک می کنند که کُوچ های آموزش دیده در این زمینه نیز می توانند به صورت موثر تری از این تکنیک ها جهت رفع عادت ها و باورهای محدود کننده تان به شما کمک کنند.

( جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.eft.ir مراجعه کنید  )

معالجه بوسیله یِ خواب مغناطیسی یا ( Hypnotherapy ) حرفه ای است که از هیپنوتیزم برای کمک به شما در از بین بردن عادت های بد و رفتارهای غیر معمول و احساسات استفاده می کند.

متخصصین این حرفه شما را به وضعیت عمیق و آرام، جایی که ذهن ناخودآگاه شما برای تغییر و پذیرش پیشنهاد جایگزین بیشتر باز می شود هدایت می کنند و از این طریق به شما در پذیرفتن پیشنهاداتی که برای زندگی شما مفید تر هستند کمک می کنند.

برخی از کُوچ ها از ابزارهای این حرفه در فرآیند  کُوچینگ خود استفاده می کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل منتشر نخواهد شد .فیلد های ستاره دار ضروری می باشد