یک کُوچ خوب بسیاری از ابزارهای مختلف را به منظور بهینه سازی و بهره وری بالاتر فرآیند کُوچینگ جهت کمک بهتر به شما بکار می گیرد، ابزارهایی مانند مکالمات تلفنی، تعاملات آنلاین، ثبت وقایع و احساسات روزانه، پیگیری اهداف، تکالیف و ارزیابی ها.

در عین حال آنها، همواره رویکرد خود را حول ترجیحات و نیازهای خاص شما متمرکز کرده این امکان را برای شما فراهم می کنند که مالک رفتارها، فعالیت ها و زندگی خود باشید.

۱ ثبت وقایع و احساسات روزانه به عنوان یک ابزار  کُوچینگ

یادداشت های روزانه یک ابزار عالی برای کُوچینگ است چرا که به شما این اجازه را می دهد تا افکار و احساسات خود را به صورت سازنده بیان کنید، بر روی موضوعات مورد نظر در فرآیند  کُوچینگ بهتر کار کنید، نسبت به خود آگاهی بیشتری کسب کرده و بیشتر از آنچه که به نظر می رسد برای شما کارکرد داشته باشد.

کُوچ شما حتی ممکن است موضوع یا موضوعات خاصی را بر پایه یِ آنچه که با هم در حال کار کردن بر روی آن هستید تعیین کند تا برای نوشتن در مورد آن متمرکز شوید.

ثبت وقایع و احساسات روزانه نشان داده است که در بسیاری موارد موثر و ارزشمند بوده است از جمله افزایش تمرکز، بهبود سلامتی و تسریع در رسیدن به اهداف.

۲ پیگیری اهداف در کُوچینگ 

کُوچینگ تماماً در مورد کمک به شما به نزدیک شدن فاصله یِ بین موقعیت و وضعیتی که در آن قرار دارید و موقعیت و وضعیتی که می خواهید در آن قرار بگیرید است.

تعیین اهداف و برنامه ریزی پیشرفت به سوی آنها به منظور کمک به شما جهت شناسایی آنچه که می خواهید بدست بیاورید، ایجاد انگیزه برای رسیدن به اهداف تعیین شده و ایجاد شفافیت مسیر عملیاتی آنها بسیار مهم است.


۳ تخصیص تکالیف و اقدامات عملی در کُوچینگ 

مزیت اصلی کُوچینگ در کمک به شما برای ایجاد استراتژی ها، رفتار ها و دیدگاه های جدید است.

کُوچ شما از شما می خواهد تا اقداماتی عملی را که در این فرآیند بسیار حیاتی است انجام دهید و همچنین تکالیفی را برای شما تنظیم و تعیین خواهد کرد که شیوه ای بسیار عالی برای انسجام بیشتر اقدامات عملی تان خواهد بود.

کُوچ  شما تکالیفی را برای شما مشخص خواهد کرد که ویژه یِ شما، قابل اندازه گیری و مرتبط با موضوع یا موضوعاتی که در جلسات  کُوچینگ تان بر روی آنها کار می کنید هستند.

این تکنیک و ابزار کُوچینگ ضمن ایجاد تعهد پاسخگویی در شما، فشار رو به جلو لازم جهت پیگیری تعهدات تان تا بدست آوردن قطعی نتایج مورد نظر شما را نیز فراهم می کند.

تعهد به اقدامات عملی و پیگیری آنها بواسطه یِ پاسخگویی به تکالیف تخصیص داده شده یک شیوه یِ اثبات شده به منظور تسریع در دستیابی به اهداف مورد نظر شما است.

 

 


۴ارزیابی ها و فُرم های کُوچینگ 

همانطور که پیش از این گفته شد، کُوچینگ تماماً در مورد جابجایی شما از موقعیت و وضعیتی است که در آن قرار دارید به موقعیت و وضعیتی که تمایل دارید باشید.

ارزیابی ها می توانند مطالعه و بررسی وضعیت و موقعیت کنونی شما جهت آشنایی بیشتر و شفاف تر کُوچ تان با شما باشند و یا اینکه به او این امکان را بدهند تا نسبت به طرح ریزی فرآیند بهینه تر کُوچینگ به منظور شناسایی دقیق تر موقعیت و وضعیتی که تمایل دارید در آن قرار بگیرید و بکاربستن موثر ترین شیوه یِ کمک به شما جهت دستیابی به اهداف مورد نظرتان اقدام کند.

به عنوان مثال، در بَدوِ آشنایی کُوچ تان با شما به احتمال قوی یک ارزیابی کُلی از شما بعمل خواهد آورد، مواردی چون ارزش های شما، اهداف شش ماه آینده تان و یا بیانیه یِ شخصی تان که از آن به منظور هدایت بهتر فرآیند کُوچینگ خود با همکاری شما استفاده خواهد کرد.

در عین حال در طی فرآیند  کُوچینگ،  کُوچ شما ممکن است ارزیابی های هدفمند ی را نیز جهت اقدامات عملی خاص انجام دهد.

به عنوان مثال، چنانچه به علت حجم بسیار بالای اموری که رسیدگی به آنها شرایط پُر استرس را برای شما ایجاد کرده باشد، کُوچ شما حتماً نسبت به ارزیابی مدیریت زمان ، نحوه یِ اولویت بندی امور و کمیت و  کیفیت صرف زمان شما خواهد پرداخت تا ضمن کشف چرایی چنین وضعیتی توازن  و تعادل این زمینه را با ارزش ها و اولویت های شخصی و حرفه ای تان مورد بررسی قرار داده مطابقت خواهد داد.

ارزیابی ها به شما و کُوچ شما جهت کشف محدودیت ها، موانع، چالش ها و فرصت های موجود در طی مسیر دستیابی به اهداف تان کمک خواهد کرد.

ارزیابی های کُوچینگ بسیار ارزشمند هستند چرا که آنها به شما این توانایی را می دهند تا خودتان را ارزیابی کرده پیشرفت تان را اندازه گیری کنید و به یک شریک بهتر در کسب موفقیت هایتان تبدیل شوید.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل منتشر نخواهد شد .فیلد های ستاره دار ضروری می باشد