کوچینگ

ایده یِ کُوچینگ چگونه شکل گرفت ؟

برای رسیدن به جواب این سوال لازم است تا با خانم دکتر ویکی جِی.بروک آشنا شویم (www.vikkibrock.com)، فردی که به عنوان محقق و متخصص اصلی پیدایش و ظهور کُوچینگ به رسمیت شناخته شده است.

علت هم تخصص ایشان در وارد کردن مهارت های کُوچینگ به کسب و کار و صنعت است. مُراجعین ایشان اشخاص با عملکرد بالا و رهبران با پتانسیل بالای اثر بخشی و سازمان های در حال تغییر هستند.

مدرک معتبر خانم دکتر ویکی جِی.بروک MBA اجرایی و دکترا در کُوچینگ و توسعه انسانی است و یکی از اولین دریافت کنندگان مدرک معتبر کُوچ مستقل ( MCC: Master Certified Coach ) از فدراسیون بین المللی کُوچ ( ICF: International Coach Federation ) در سال ۱۹۹۸ است.

ایشان همچنین دارای کُرسی استادی در دانشگاه تگزاس در ” برنامه گواهی کُوچینگ اجرایی در دالاس” است.

با الهام از خدمات پایه ای خانم دکتر ویکی جِی.بروک که اولین بار و در مقیاس بزرگ بر روی بررسی سیستماتیک از ریشه های کُوچینگ انجام شد قادر خواهیم بود تا سه ” نسل ” مختلف کُوچینگ را مشخص کنیم.

تاریخچه یِ کُوچینگ  

کُوچینگ چیست؟

فرآیند کُوچینگ چگونه است ؟

فلسفه کُوچینگ

تفاوت بین کُوچینگ و مشاوره یِ حرفه/کار یا مشاوره یِ روانشناسی/ اجتماعی 

رَوَند کُوچینگ

ویژگی های اصلی مُدل های کُوچینگ

یک جلسه  کُوچینگ کجا و چه زمانی برگزار می شود؟

کُوچینگ واقعاً برای من کاربرد دارد ؟

کُوچینگ آیا ارزش وقت و پولی که صرف آن می کنیم را دارد ؟

هزینه یِ خدمات یک  کُوچ چقدر است ؟

زمانی که شما به یک مُراجع  کُوچینگ تبدیل می شوید چه اتفاقی می افتد ؟

یک دوره یِ  کُوچینگ چقدر زمان می برد ؟

چگونه یک  کُوچ را انتخاب کنیم ؟

حوزه های عملکرد  کُوچینگ

ابزارها و تکنیک های  کُوچینگ